Prosklené vitríny a pulty – problém s odrazem světla (1. díl)

Prodáváte zboží v zasklených vitrínách a pultech? Z hlediska zabezpečení zboží proti nenechavcům určitě dobrá metoda. Horší už je situace pro koupěchtivé. Stropní osvětlení prodejny bývá často tak intenzivní, že odrazy od vnější strany skla vitríny znemožňují pozorování zboží za sklem. Zákazník se snaží rozlišit, jaké to předměty se skrývají ve vitrínách a zkouší různé úhly, aby spatřil tajemství vitrín.

Nabízí se hned několik metod, jak minimalizovat odraz osvětlení, ať již jde o stropní osvětlení prodejny, nebo dopadající sluneční paprsky skrze výlohu. První a zásadní je umístění vitrín a pultů, přičemž přírodní světlo bývá často nepřítelem číslo jedna. Jednak se úhel dopadu slunečního světla mění během dne a musíte tak vypozorovat běh paprsků. Mění se i během ročních období, takže další výzva. Nejžádanější je proto eliminace venkovního světla, čehož sice nejsem přítelem, na druhou stranu si zatemnělý prostor prodejny můžete snáze uzpůsobit.

Ideální je, když vitrína skla jednoduše nemá. Pokud vám to umožňují bezpečnostní okolnosti, zbavte se skla. Sice budete muset častěji uklízet prostor vitríny, ale zákazník spatří zboží daleko zřetelněji.

Pokud není zbytí a sklo potřebujete. Musíte využít jiných vizuálních zbraní.

Kontrastní pozadí vám umožní, aby předměty lépe vynikly. Pokud dáte světlý předmět na bílé pozadí, téměř zaručeně odraz na skle znepřístupní pohled na zboží. Ale i to se musí řešit s rozvahou, protože nesmíme zapomenout, že bílá barva zvětšuje a černá zmenšuje. Může se vám tak stát, že černý předmět na bílém pozadí se bude zdát daleko menší, než ve skutečnosti je. Takže, pokud záleží na velikosti, buďte rozvážní.

Zadní stěna by neměla odrážet, ale spíše pohlcovat přebytečné paprsky. Takže špatnou variantou je zcela prosklená vitrína umístěná ke zdi. Zadní strana se tak velice často stává polovičním zrcadlem. Pokud však je účelem ukázat zboží i zezadu, potom je na místě zadní stěna z opravdového zrcadla.